AR-GE ve İnovasyon

AR-GE ve İnovasyon birimimiz bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirlerin ve buluşların hayata geçirilmesi ve dünya pazarında yer edinebilmesini sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Sonuç odaklı çalışmalarımız sayesinde yalnızca fikir aşamasında olan ürünleriniz kısa süreler içerisinde tasarım ve ürün haline getirilmektedir. Bununla beraber proje destek hizmetleri birimi AR-GE ve İnovasyon fikirleriniz hem KOSGEB hem de Tubitak projeleri ile desteklenebilmektedir.